Written by 13:28 Hírek

Alapvetően változtak a véradás kritériumai

A mai napon jelent meg az Országos Vérellátó Szolgálat közleménye, amiben jelentős változások vanna…

Az OVSZ mai közleményét a vastag kiemelések mellett változtatás nélkül továbbközlöm:

„2020.01.01-én a nemzetközi gyakorlathoz alkalmazkodva, több kiszűrés megítélése megváltozott:

  • Gyógyszerszedés mellett tünetmentes allergiások felmentést kaptak a kizárás alól.
  • Szigorodtak a trópusi betegségekre vonatkozó előírások.
  • Fertőzés átadás szempontjából kockázatos szexuális kapcsolatok megítélésében megszűnt minden olyan megkülönböztetés, ami a kapcsolatban résztvevők nemére utalt.
  • Kizárólag a kapcsolat jellegéből és a részvevők által hordozott kockázatokkal számolunk, amelyben érdektelen a résztvevők neme, szexuális irányultsága és nemi identitása. A kizárás tehát kizárólag kockázatos élethelyzet, szokás, esemény vagy magatartás miatt történik. 

Ugyanakkor a vérellátásban szakmai szempontból szükséges a jelentkezők biológiai férfi/nő elkülönítése, a férfiak és nők között meglévő élettani különbségek miatt – többek között – immunológiai okokból is. Ezek a különbségek eltérő kötelező laboratóriumi vizsgálatokat és algoritmusokat követelnek meg.

Mindezeket figyelembe véve és a vért kapó betegek egészségének védelmét legfőbb célként szem előtt tartva, 2020. január 01. napjától kezdődően visszavonásig, az Országos Vérellátó Szolgálat nem engedélyezi a nemi átalakító műtéti beavatkozáson áteső személyeknek a véradást, amint azt a világ számos országában is teszik, a fentebb említett okokból, rendkívüli módon megbonyolítja a felhasználási és regisztrálási gyakorlatot.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ez a szabályozás nem a nemet váltó személyek ellen irányul, hanem átmeneti megoldás a szigorú algoritmusok szerinti működés érdekében. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megnyugtató, a jelentkező személyek jogait és érzéseit maximálisan tiszteletben tartó, ugyanakkor mindkét irányú nemváltás következményeit kezelő, és a vért kapó betegek maximális védelmét is szolgáló eljárásrend szülessen.

Ezt az új eljárásrendet terveink szerint a veszélyhelyzet elmúltával alkotjuk meg és tesszük majd közzé, ami a fentebb említett szempontokon túl a nemet váltott jelentkezők biológiai neméből adódó élettani sajátosságait, esetleges speciális gyógyszerszedési szokásait (pl. folyamatos hormonkezelés) is figyelembe veszi, a lehető legnagyobb esélyt teremtve számukra a véradáshoz.”

Forrás: OVSZ

Close